řeřicha chlumní – Lepidium campestre

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  Evropa, Malá Asie a Kavkaz

Zajímavosti:  roste na kamenitých skládkách, rumištích, v suchých trávnicích okolo cest nebo železničních náspů