pýrovník psí – Elymus caninus

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  120 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa a Asie

Zajímavosti:  vyhovují mu vlhké lesy, křoviny a paseky