psineček výběžkatý – Agrostis stolonifera

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  některé oblasti severní polokoule

Zajímavosti:  snáší nízké kosení, dokonce i dlouhodobé zaplavení