pryskyřník platanolistý – Ranunculus platanifolius

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  80 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední a jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:   preferuje vlhké suťové lesy a břehy horských toků