pryskyřník kosmatý – Ranunculus lanuginosus

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  80 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední až jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  roste na vlhkých místech ve stinných suťových a lužních lesích