pryšec mnohobarvý – Euphorbia polychroma

Doba květu:  duben – červen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  při poranění roní bílou tekutinu, která může způsobit podráždění pokožky