pryšec mandloňový – Euphorbia amygdaloides

Doba květu:  duben – červen
Výška za květu:  80 cm
Účinky a použití:  na bradavice, ekzémy, bércové vředy
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  jižní a střední Evropa

Zajímavosti: bylina s dřevnatějícím oddenkem