pryšec kolovratec – Euphorbia helioscopia

Doba květu:  květen – září
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  jednoletý
Původ:  Středozemí

Zajímavosti:  množí se výhradně semeny, vytékající bílé mléko je nebezpečné při styku         s pokožkou a sliznicí