prlina rolní – Lycopsis arvensis

Doba květu:  květen – říjen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  jednoletka – dvouletka
Původ:   Evropa kromě Skandinávie, od Malé a Střední Asie do západní Číny

Zajímavosti:  roste na suchých stráních, v zahradách, na polích, kolem cest a na náspech, v příkopech i na rumištích