přeslička různobarvá – Equisetum variegatum

Doba květu:  květen – září
Výška:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  severní a střední Evropa a Severní Amerika

Zajímavosti:  nejmenší z přesliček