pochybek severní – Androsace septentrionalis

Doba květu:  duben – červen
Výška za květu:  15 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  pásmo severní polokoule

Zajímavosti:  rozmnožuje se výhradně semeny