pochybek největší – Androsace maxima

Doba květu:  březen – květen
Výška za květu:  15 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  pásmo severní polokoule

Zajímavosti:  po odkvětu vytvoří rostlina záhy semena a odumře