plicník měkký – Pulmonaria mollis

Doba květu:  duben – květen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední a jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  roste ve světlých listnatých lesích a na křovinatých stráních