Plevílky

Plevel je nepříjemné slovo. Člověk si představí, jak mu nenávratně pohlcuje jeho pracně založenou úrodu a bolí z něj ruce a záda. Velkým zemědělcům z něj jde hlava kolem. Lebeda, bodlák pýr…

Pak jsou tu jiné plevele: vlčí máky, chrpy, hlaváčky, ostrožky, koukol.

Z pohledu poetického člověka jsou kladným symbolem: krásného čístého venkova, dnes už spíš jen vzpomínkou. Ale ani tyhle kytičky se sedlákům dříve moc nezamlouvaly. Jde ostatně často o dost jedovaté druhy a když se dostala jejich semena do semletého obilí, bylo to dost nebezpečné.

Ale my vám chceme povědět ještě o jiných plevelech. Protože jsou malé, také často velmi vzácné, říkáme jim plevílky. Tyhle drobné kytičky dříve doprovázely různé kulturní plodiny a často se najednou rozmnožily a pak zase samy zmizely. Takovéto jednoleté druhy rostly kromě polí i na různých obnažených místech bez trvalého rostlinného krytu. Byly to například úvozy, rozježděné polní cesty, dna rybníků, suchopáry nebo mokřiny a slaniska.

Možná si budete klást otázku, jaký smysl má taková pestrost různých, často nicotných kytiček. Moudrá příroda je vytvořila a jistě mají v jejím úžasném světě právo na život. Jsou dnes nejvíce ohroženou částí české flóry. Mnohé jsou již u nás vyhynulé. Člověk byl a zase může být určitým prostředníkem k jejich existenci.

Skloňme se tedy k nim, abychom si je mohli zblízka prohédnout v jejich nenápadné osobité kráse. Díky snaze pěstitelů a sbírkám botanických zahrad nemusí být tyto druhy nenávratně ztraceny. Jejich pěstování zahradnickým způsobem bývá většinou snadné. Pokud se k nám letos přijedete podívat, můžete se s nimi seznámit, nebo i získat jejich semena.

Mají také krásné české názvy jak ukazuje následující tabulka.

bařička bahenní (Triglochin palustre)

len počistivý (Linum catharticum)

rozrazil trojklaný (Veronica triphyllos)

bělolist rolní (Filago arvensis)

lnice rolní (Linaria arvensis)

řepinka latnatá (Neslia paniculata)

bělolist žlutavý (Filago lutescens)

lnička setá pravá (Camelina sativa ssp.sativa)

silenka (Silene italica ssp. italica)

buřina srdečník (Leonurus cardiaca)

lnička tařicovitá pravá (Camelina alyssum ssp. alyssum)

silenka (Silene pendula)

drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis)

lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylles)

silenka francouzská (Silene gallica)

drobýšek nejmenší (Centuculus minimus)

máchelka pampeliškovitá (Leontodon saxatilis)

silenka hajní (Silene nemoralis)

hledíček menší (Microrrhinum minimus)

mařinka rolní (Asperula arvensis)

silenka kuželovitá (Silene conica)

hořeček nahořklý (Gentianella amarella)

merlík městský (Chenopodium urbicum)

silenka převislá (Silene pendula)

hrachor širolistý (Lathyrus latifolius)

merlík smrdutý (Chenopodium vulvaria)

slanobýl draselný růžičkovitý (Salsola cali ssp. rosacea)

huseník převislý (Arabis turrita)

mrvka myší ocásek (Vupia myorus)

sléz nizounký (Malva pusilla)

chrastavec lesní (Knautia dipsacifolia)

myšinka nejmenší (Myosuros minimus)

starček smrdutý (Tephroseris palustris)

chruplavník větší (Polycnemum majus)

nechtovec přeslenitý (Illecembrum verticillatus)

starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieracifolia)

chudina zední (Draba muralis)

nepatrnec drobnoplodý (Aphanes australis)

strošek pomněnkový (Lappula squarrosa)

jitrocel písečný (Plantago arenaria)

nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)

suchokvět roční (Xeranthemum annum)

koniklec jarní (Pulsatilla vernalis)

ovsíček časný (Aira praecox)

šáchor hnědý (Cyperus fuscus)

kozlíček kýlnatý (Velerianella carinata)

ovsíček obecný (Aira caryophyllea)

šáchor žlutavý (Cyperus flavescens)

kozlíček polníček (Valerianella locusta)

ožanka hroznatá (Teucrium botrys)

škarda smrdutá (Crepis foetida ssp. foetida)

kozlíček štěrbinatý (Valerianella rimosa)

písečnatka nejmenší (Arnoseris minima)

šklebivec přímý (Misopates oruntium)

kozlíček zubatý (Valerianella dentata)

prasetník lysý (Hypochaeris glabra)

úporek hrálovitý (Kickxia elatine)

kozlíček zubatý vlnoplodý (Valerianella dentata ssp. eriosperma)

protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteo-album)

úporek nepravý (Kickxia spuria)

kravinec španělský (Vaccaria hispanica ssp. hispanica)

pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis)

vikev žlutá (Vicia lutea)

kravinec španělský velkokvětý (Vaccaria hispanica ssp. grandiflora)

ptačinoha maličká (Ornitoopus perpusilatus)

vrabečnice roční (Thymelaea passerina)

křez tenkolistý (Diplotaxis tenuifolia)

rmen smrdutý (Anthemis cotula)

vranožka šupinatá (Coronopus squamatus)

kuřinka solná (Spergularia salina)

rozrazil horský (Veronica montana)

zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum)

kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia)

rozrazil chodobkovitý (Veronica bellidioides)