pipla osmahlá – Nonea pulla

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  střední, jižní a východní Evropa, západní Asie

Zajímavosti:  roste na mezích, pastvinách, na okrajích lesů, polí a cest v nižších polohách teplejších oblastí