pěchava slatinná – Sesleria uliginosa

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  severní Evropa

Zajímavosti:  roste na slatinných půdách s vyšším obsahem uhličitan