pěchava Heuflerova – Sesleria heufleriana

Doba květu:  duben – květen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  jižní a jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  efektní travina vhodná do skalek a do lemů cest a květinových záhonů