pcháč zelinný – Cirsium oleraceum

Doba květu:  červen – říjen
Výška za květu:  150 cm
Účinky a použití:  na dnu, revmatismus
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  v dobách nouze býval vařen jako zelenina, ukazatel zamokřených míst