pcháč tatarský – Cirsium x tataricum

Doba květu:  červenec – srpen
Výška za květu:  80 cm

Otužilost:  mrazuvzdorný