pcháč rolní – Cirsium arvense

Doba květu:  červen – říjen
Výška za květu:  150 cm
Účinky a použití:  na koliku, revmatismus, plísňové choroby kůže
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa a severní Asie

Zajímavosti:  roste jako plevel v obilovinách a okopaninách, navážkách, podél komunikací