pavinec horský – Jasione montana

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  Evropa a Malá Asie

Zajímavosti:  preferuje nevápnité podloží