ovsíř pýřitý – Avenula pubescens

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  110 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste na suchých i vlhkých loukách