ostřice štíhlá – Carex acuta

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  140 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa a severní Asie

Zajímavosti:  osídluje mokřadní stanoviště a pobřeží stojatých vod