ostřice šáchorovitá – Carex bohemica

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  střední Evropa

Zajímavosti:  stanovištěm jsou hlavně obnažená dna rybníků