ostřice řídkoklasá – Carex remota

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  preferuje břehy potoků