ostřice přetrhovaná – Carex divulsa

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  90 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  lesní druh preferující polostinná až stinná stanoviště