ostřice Otrubova – Carex otrubae

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  80 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Azorské ostrovy

Zajímavosti:  preferuje minerálně silné půdy