ostřice nedošáchor – Carex pseudocyperus

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste na březích rybníků a v mokřadech