ostřice latnatá – Carex paniculata

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:   Evropa

Zajímavosti:  preferuje břehy řek a lesní mokřady