ostřice dvouřadá – Carex disticha

Doba květu: květen – červen
Výška za květu:  70 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  západní, střední a východní Evropě

Zajímavosti:  roste na vlhkých a slatiných loukách