ostřice Buchananova – Carex buchananii

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná do -18 °C
Původ:  Nový Zéland

Zajímavosti:  dekorativní zabarvení po celou vegetaci a také v zimě