osívka jarní – Erophila verna

Doba květu:  březen – červen
Výška za květu:  15 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  Evropa, Přední a Střední Asie, severní Afrika

Zajímavosti:  má krátkou vegetační dobu – v červnu již rostlina hyne