Okrasná výsadba rostlin

Teď bychom trochu odbočili daleko na východ, až do Japonska. Do země proslulé svými zahradami a zahradním uměním. S úžasným citem dokáží japonští zahradníci vykouzlit na zahradě romantické zkratky přírodních scenérií, které svou krásou lahodí oku a poskytují klid přírodních míst pro odpočinek  z uspěchaného světa.

Proč tedy nevyzkoušet svou fantazii a nepokusit se v zahrádce o kousek Vaší oblíbené krajiny nebo zcela nové zátiší.

 

Pro inspiraci uvedeme několik příkladů:

Koberec květů

V okolí zahradních cestiček a všude tam, kde chcete mít nízký porost, se výborně uplatní kobercové trvalky. Dosti často jsou tyto rostliny zelené po celý rok a několikrát a dlouho kvetou.

černohlávky, mochny, hvozdík kropenatý, rozrazil lékařský, mateřídouška obecná, trávnička obecná

 

Polní mez

Toto místo je dnes spíše vzpomínkou. Na zahrádce možná máte kousek nevyužitého záhonku – krásné místo pro nenáročné květiny z polí a jejich okolí.

vlčí mák, chrpa modrák, koukol polní, hlaváček roční

 

Podzimní zastavení

Na zahrádce by po celou vegetaci měly kvést rostliny. Koncem léta květů ubývá a pak je dobré mít i květiny později kvetoucí.

zlatovlásek obecný, astra chlumní, slézovec durynský, hořec hořepník, trávnička obecná

 

Rostliny do nádob a koryt

V nádobách a korytech jsou pro rostliny většinou tvrdší podmínky než ve volné půdě, a tak je nutné vybrat rostliny, které jsou odolné suchu a mají velikost přiměřenou nádobě. Ale i rostlina odolná suchu potřebuje ke svému životu vodu. Netrapte proto osazenstvo koryt přílišným suchem. Když neprší alespoň 2x týdně je zalijte. Nezapomeňte, že každá nádoba musí mít ve dně otvor pro odtok přebytečné vody, zakrytý hrubým pískem nebo štěrkem.

rozrazily, hvozdíky, mateřídoušky, jestřábníky, trávnička obecná, mochny a některé drobnější traviny

 

Květnatá zídka

Tam, kde chcete vyrovnat prudký svah nebo výškový stupeň, můžete z vrstvených kamenů různého druhu nebo opracovaných pískovcových „štuk“ vystavět zídku. Během výstavby do spár mezi kameny zaklesneme prokořenělé trsy odolných přírodních rostlin. Zídky stavíme nižší, asi do 60 cm. Kameny místo malty spojujeme hlinitou půdou. Takovéto zídky nestavíme kolmo, ale s mírným sklonem. Vrchol zídky osadíme plazivými, poštářovitými druhy. Až se rozrostou, budou „stékat“ po zídce.

mateřídouška, hvozdík kropenatý, rozrazil rozprostřený, tařice skalní a horská, kociánek dvoudomý, devaterník

 

Kvetoucí živý plot

Zajímavým oddělením místa v zahradě může být sezónní živý plot. Přes vegetaci roste a kvete. Na zimu jej seříznete nízko u země a je po starosti se stříháním.

slézovec durynský, chrpa čekánek a parukářka, vratič obecný

 

Bylinkový záhonek

Koření pro každé vaření i bylinky, co nemoc zahání, mohou být stále na dosah. Zkusili jste už například uvařit bylinkový čaj po marockém způsobu k příjemnému posezení s přáteli? K přípravě takového čaje se hodí aromatické byliny s lahodnou chutí.

řepík lékařský, máty, meduňka lékařská, jahodník obecný (pokud možno i s jahůdkami)

Sušené bylinky vsypete do vroucí vody a necháte přejít varem v uzavřené konvici. Mezitím připravíte skleničky z varného skla a do nich po několika omytých větvičkách čerstvé léčivé rostliny, ze které jste uvařili nálev a tím teď snítky zalijete. Takto připravený nápoj vypadá nádherně a poskytne vám i plnější chuť bylin.

Během vegetace je vůbec dobré připravovat čaje z čerstvých bylin, neboť jsou lahodnější a zachovávají si více vonných látek. Bylinky sušíme vlastně proto, abychom je uchovali do zásoby na zimu. Čerstvé jsou vždy lepší!

V kuchyni se odedávna uplatňovala mateřídouška obecná i dobromysl obecná-oregano pod maso i do pokrmů bez něho. Zajímavou bylinkou je čechřice vonná. V dobách, kdy byl cukr vzácný, byla používána k zavařování pro svou nasládlou chuť a typickou lékořicovou vůni.

Z léčivých bylinek můžete vytvořit krásný záhonek a zároveň i velmi užitečný kout zahrádky. A sběrem léčivých rostlin nemusí být ochuzována už tak dost zkoušená příroda.

arnika horská, celík zlatobýl, brutnák lékařský, čechřice vonná, dobromyls obecná-“oregano“, hořec křížatý, jahodník obecný, kontryhel, máta vodní, mateřídouška obecná, pelyněk pravý, prvosenka jarní, rozchodnice růžová, rozrazil lékařský, řepík lékařský, třapatka nachová, vrbovka malokvětá, sporýš lékařský, zeměžluč obecná.

 

Pomíjející a ztracené druhy rostlin české přírody

Je velká škoda, že některé rostliny potkáte spíše v knížce než na procházce přírodou. Proč by nemohly kvést na Vaší zahradě? Zamysleli jste se nad tím, proč příroda kolem nás ztrácí své bohatství?

Dřívější rozmanité zemědělské hospodaření dávalo rostlinám mnoho možností k životu. Půdy nebyly tolik přehnojené hnojivy a spadem dusíku z výfuků aut a komínů. Luční rostlinky netrpěly útiskem těch mohutnějších druhů jako dnes (kopřivy, šťovíky, vyšlěchtěné trávy). Všude bylo pro ně více místa. Krajina byla důkladně sečená a posekaná, nebyla zanedbaná.

Rozmanitost živočichů je na tom dnes ještě hůře. Vždyť je asi 10x bohatší než říše rostlinná. Ztratí-li se z přírody 1 druh rostliny, ochudí se příroda zároveň i o 10 druhů živočichů, většinou hmyzu, tak by se to dalo říci velmi zjednodušeně. A užitek této obrovské bohatosti ještě dnes nejsme schopni pochopit a docenit. Aspoň jej tedy zachovejme pro další generace.

Nejsou všechny druhy vzácných rostlin příliš nápadné a na první pohled krásné, je mezi nimi i plno nenápadných plevílků a drobniček. Budou-li růst na vaší zahrádce, možná tím mnohému pomůžete. A z toho můžete mít radost.

Nápadné a známé druhy: úpolín, koniklec, žluťuchy, koukol, hvozdík svazčitý a pyšný, třemdava,vítody a zeměžluče, hořec hořepník a křížkatý, zlatovlásek obecný, hvězdnice chlumní, mečík střechovitý, kosatec sibiřský, arnika horská, prvosenka jarní, jetel panonský a podhorní, rozrazil klasnatý, trávnička obecná, tuřice česká, knotovka červená, jarmanka větší

Zapomenuté a nenápadné druhy: myší ocásek, průtržník, nepatrnec, vranožka, kyprej yzopolistý, jarva žilná, čechřice vonná, jetel jahodnatý, ostřice apod.

 

Travní scenerie

Trávy a ostřice nehýří přepestrými barvami, a přece rychle upoutají pozornost svými jednoduchými a zároveň ušlechtilými tvary listů i klasů. Dokonalost trav jen podtrhuje široká paleta odstínů zelené barvy od ojíněle namodralé přes zářivě zelenou až po narudlou. Během roku se barva trsů trav mění a traviny jsou tak vlastně krásné po celých dvanáct měsíců v roce. Mají nezastupitelné místo v každé okrasné výsadbě a jsou jako stvořené k moderní architektuře. V zahradě i v okrasných nádobách jsou trsnaté traviny sjednocujícím prvkem ostatních rostlin, jednoduše řečeno – zeleným pozadím. Klásky všech travin jsou vhodným doplňkem každé suché vazby.

Dosti travám podobné, ale přece jiné, jsou ostřice – nádherné především svými výraznými trsy listů a jedinečnými klásky.

Působivým porostem jsou trávníky složené vždy z jednoho druhu tráv a uspořádané do nejrůznějších obrazců. Trávy si i po nízkém posekání zachovají odlišnou barvu listů a vytvoří mozaiku v zelených barvách.

Trávy okrasné listem: kostřava červená a sivá, kostřava žlábková, drsnolistá, metlice trsnatá, kostřavinec vzpřímený, paličkovec šedavý, psineček výběžkatý, smilka tuhá

Trávy okrasné klásky: smělek jehlancovitý, třeslice prostřední, tomka vonná, strdivka sedmihradská, kavyly, rosička krvavá, ječmen myší

Trávy pro nízkosekané barevné trávníky: lipnice nízká a bahenní, psineček výběžkatý, metlice trsnatá, bojínek hlíznatý, kostřavy

Ostřice: tuřice česká, ostřice pašáchor

 

Kouzlo suchých květin

Aranžování ze suchých květin je dnes rozšířenou uměleckou činností. Nádherná a k neuvěření dokonalá jsou díla profesionálních aranžérů. Milé a vzpomínkami cenné bývají kytičky, které si uvážete sami. Pokaždé však je zapotřebí suchých květin jako materiálu pro tvorbu. Ve specializovaných prodejnách není problém zakoupit nejrůznější exotické suché rostliny a plody. Většinou mají tmavé barvy a jsou dosti mohutné. Naopak naše přírodní rostliny si i po usušení velmi dobře zachovají svou pestrou barvu květu a něžný vzhled. Mnohé si podrží i svou vůni, navíc ozdobí i zahrádku. Následující přehled je jen malou ukázkou z velké palety zajímavých přírodních rostlin pro suchou vazbu.

Žluté květy: rmen (maruněk) barvířský, prvosenka jarní, vratič obecný, zlatovlásek obecný

Bílé a krémové květy: řebříček obecný, řebříček bertrám, jetel panonský, hlaváč bledožlutý, zvonečník klasnatý, pupava obecná

Červené a růžové květy: hvozdík kropenatý a svazčitý, dobromysl obecná, trávnička obecná, chrpa čekánek, chrpa parukářka, jetel podhorní

Modré květy: rozrazil klasnatý a ožankovitý, hořec hořepník a křížkatý, pavinec horský

Rostliny ozdobné listem – výpňové rostliny: mateřídouška polejovitá, kontryhel, myšinka nejmenší, dobromysl obecná, lnice květel

Rostliny ozdobné plody: jetel jahodnatý, zvonečník klasnatý, routa vonná, koukol polní, jirnice modrá, rosička krvavá

Trávy a ostřice: metlice trsnatá, smělek jehlancový, strdivka sedmihradská, tomka vonná, třeslice prostřední, tuřice česká, ostřice pašáchor

 

Voničky

Toto pojmenování si zaslouží některé rostliny pro vůni svých květů, listů nebo plodů. Takové rostlinky jsou vhodné do kytiček pro milé přivonění i na zahrádku mezi jiné trvalky.

jahodník obecný, prvosenka jarní, čechřice vonná, hvozdík pyšný, žluťucha lesklá, mateřídoušky, třemdava, svízel syřišťový, šalvěj lepkavá, máty, smil písečný, tomka vonná, tomkovice jižní