Nová matečnice – pokus o kompromis mezi monokulturou a polykulturou

Je přirozenou obranou přírody, že jestliže se přemnoží nějaký druh organismu, příroda proti tomuto

procesu bojuje. Tím, že člověk založí monokulturu ke svému užitku, musí se potýkat nejen s rychlým zaplevelením, škůdci, ale především s houbovými chorobami. Částečně se proti tomuto procesu pěstitelé brání použitím hnojiv, různou kultivací a použitím chemie.

Vzhledem k tomu, že již o tomto přírodním procesu bylo napsáno v minulé ročence, připomínáme, že v našich kulturách přírodních rostlin a léčivých bylin jsme se nejvíce potýkali s tímto problémem například u rozrazilu lékařského, totenu, černohlávku, třezalky, řebříčku a jitrocele.

Je zajímavé pozorovat, jak reaguje porost monokultury, nasetý do řádků 45 cm vzdálených od sebe. Rostliny v krajních řádcích porostu byly daleko mohutnější, zdravější a úplně tak okraje porostu „přetékaly“ na volný meziřádek, který udržujeme v černém úhoru. Jistě, krajní rostliny měly daleko větší možnost nasátí vody a živin z okolní holé půdy, ale tento okrajový efekt byl tak velký, že to nemůže být jen touto výhodou. Pokud tedy zasázíme jen jeden řádek stejného druhu a kolem necháme dostatečný prostor, naroste nám mohutný pás krásných zdravých rostlin. Samozřejmě zde též působí dostatek světla a prostoru k růstu, neboť květy v tomto pásu jsou nejen v horní části, ale i na bocích. V naší nové matečnici jsme nyní zvolili pro všechny druhy stejnou vzdálenost mezi pásy 135 cm. Rostlinné druhy jsme prostřídali pokud možno tak, aby se při sklizni semen nedotýkaly druhy s podobnými semeny. Dále jsme rostliny trochu seřadili a též se snažili, aby celé pole tvořilo příjemný dojem. Jak se nám to povedlo budete moci posoudit především v roce 2005, kdy budou rostliny v nejlepší síle.

Kromě toho jsme přemnožili kompletní matečnice trav a ostřic. Na ně nezbylo poslední roky mnoho času. Porosty se silně zaplevelily sveřepem měkkým a navíc se nacházely na svahu, dešťová voda sjela po meziřádcích dolů a trsy byly na suchu. Bohužel kultivací po několika letech dochází k tomu, že se meziřádek prohlubuje a trsy v řádcích jsou čím dál na vyšších hrůbcích, jako u brambor.

Matečnici jsme založili v srpnu a v září 2003 na výměře 2 ha, v řádcích 50 m dlouhých. Pěstujeme tu okolo 200 druhů přírodních rostlin a léčivých bylin. Tato matečnice bude sloužit především pro sklizeň semen a vypěstování velkých trsů rostlin pro naše zákazníky.

Jsme přesvědčeni, že rostliny v porostu spolu komunikují, vědí o sobě. Cítí-li rostlina dotek stejného druhu pouze v jedné ose, nijak nereaguje. Je-li dotek ještě ze směru dalšího, spouští se systém vzájemného oslabovaní a samozničení. Tak nějak to třeba je.