nepatrnec rolní – Aphanes arvensis

Doba květu:  květen – říjen
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  Evropa až po Kavkaz

Zajímavosti:  objevuje se ve vinicích, na úhorech, nekvalitních pastvinách, náspech i rumištích