náprstník rezavý – Digitalis ferruginea

Doba květu:  květen – září
Výška za květu:  150 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  Balkán a Malá Asie

Zajímavosti:  roste dobře na slunci i v polostínu, je jedovatý