náprstník červený – Digitalis purpurea

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  70 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  jihozápadní a západní Evropa

Zajímavosti:  prudce jedovatý, často pěstován jako okrasná rostlina