modřenec hroznatý – Muscari neglectum

Doba květu:  duben – květen
Výška za květu:  20 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  okolo Středozemního moře

Zajímavosti:  roste na suchých stráních, na mezích, ve vinicích