modřenec chocholatý – Muscari comosum

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  jižní a střední Evropa, Kanárské ostrovy, severní Afrika, jihozápadní Asie

Zajímavosti:  roste na výslunných stráních, stepích, suchých loukách a mezích