mléč rolní – Sonchus arvensis

Doba květu:  červen – listopad
Výška za květu:  150 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa a severní Afrika

Zajímavosti:  hluboko kořenící