mečík střechovitý – Gladiolus imbricatus

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  západní, střední a východní Evropa

Zajímavosti:  roste na vlhkých loukách a lesních světlinách