mečík ilyrský – Gladiolus illyricus

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  jihozápadní a jižní Evropa

Zajímavosti:  roste na vlhkých loukách s půdami dobře zásobenými minerálními živinami