mateřídouška olysalá (bělokvětá) – Thymus glabrescens

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  10 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Pyrenejský poloostrov, dále na Azorských ostrovech a na Madeiře

Zajímavosti:  roste na mělkých kamenitých půdách na relativně suchých stanovištích