mařinka rolní – Asperula arvensis

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste podél cest, na okrajích polí a mezí