mák polní – Papaver agremone

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  západní a střední Evropa, jižní Skandinávie, Ukrajina, vyšší polohy ve Středozemí

Zajímavosti:  korunní lístky se nepřekrývají, plevel v obilí nebo na okrajích komunikací