mák bělokvětý – Papaver maculosum

Doba květu:  duben – květen
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  střední a jihovýchodní Evropa, Ukrajina

Zajímavosti:  roste na suchých travnatých stráních a úhorech