lnička – Camelina

Doba květu:  duben – červenec
Výška za květu:  120 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  olej lničky slouží jako vstupní surovina pro biopaliva pro letecký průmysl a pro produkci bionafty