lipnice cibulkatá – Poa bulbosa

Doba květu:  duben – červen
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  teplejší oblasti Evropy, západní a střední Asie, severní Afrika

Zajímavosti:  roste na suchých travnatých a kamenitých stráních, lesostepích a ve světlých borových lesech