len rakouský – Linum austriacum

Doba květu:  květen – září
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední, jižní a jihovýchodní Evropa a Turecko

Zajímavosti:  roste na suchých slunných stráních, skalních stepích a synantropních stanovištích