ledenec přímořský – Lotus maritimus

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední a jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  jedovatá rostlina